Home Címlap Cégünkről
Bevezető

ÖKO, a görög szógyök egyben az ökológia és az ökonómia szavak előtagjai. Az elnevezések rokonsága a két időlegesen különvált tudomány egységességének szükségét szimbolizálja. Környezet és gazdaság. Az ÖKO Zrt (eredeti nevén ÖKO Rt)  a környezetvédelem interdiszciplináris szakterületein törekszik az ökonómiai és az ökológia szempontrendszereinek közelítésére, a gazdasági döntések környezeti oldalú, nézőpontú előkészítésére. Az ÖKO Zrt. 1991. szeptemberében alakult, a környezetvédelmi tanácsadói piacon mégis az egyik legrégebbi szereplőnek tekinthető. Szakértői általában hosszabb szakmai pályát mondhatnak magukénak.

A jelen szakmai team csírája már a '60-as években létrejött, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet hidroökonómiai kutatócsoportja formájában. Ezt a magot később a Vízgazdálkodási Intézetbe plántálták át, majd annak utódszervezetében, a Környezetgazdálkodási Intézetben alintézményként, Környezetgazdaságtani Intézetként - fejlődött. Utóbbi intézetben, a nagyobb önállóságot követelő munkák érdekében szerveződött meg az azonos szakmai bázisra épülő Környezeti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.  A Kft. gondozásában látott napvilágot - először 1990. októberében - az ÖKO, az ország egyik első független környezetvédelmi szakfolyóirata, mely azóta jelentős presztízsre tett szert. Felismerve, hogy a mindenki számára hiteles környezetvédelmi szakértői tevékenység függetlenséget feltételez, a Kft. egyidejű megszüntetésével 1991. szeptemberében megalakult az ÖKO Zrt, melynek tulajdonosai a cég szakemberei lettek.

Az ÖKO Zrt. tevékenysége rendkívül sokszínű, felöleli a környezetvédelem szinte minden területét, a környezeti kárbecsléstől a hatásvizsgálatokig, a vízgazdálkodástól a hulladékgazdálkodásig. A társaság vezetőinek és tagjainak évtizedes szakmai kapcsolatai, ismeretségei és ismertsége lehetővé teszik, hogy a cég nagy és szerteágazóságában igen nehéz feladatokat vállaljon el, ugyanis az ÖKO talán egyedülállóan széles szakértői szatelittel rendelkezik. A cég jó kapcsolatokat tart fönn a kormányzati, önkormányzati és a vállalkozói szférával éppúgy, mint a különféle környezeti és zöldmozgalmakkal, véleménye, tevékenysége számos esetben mindkét kör elismerését kiváltotta.

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Törvény 2005. júl 1. óta hatályos 177 § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés határozata szerint az ÖKO Rt cégneve ÖKO Zrt-re változott.

 

Budapest, 2015.

Dr. Ress Sándor
elnök-vezérigazgató

 

 
Társasági adatok:

Székhely: 1013. Budapest. Attila út 16. I. 3. 
Postacím: 1253. Budapest. Pf.7. 
KSH szám: 106 14752 7420 114 01 
Adószám: 10614752-2-41
Bankszámlaszám: 10300002-10327933-49020018
Cégjegyzékszám: 01-10-041696
Ágazati besorolás: TEÁOR 7112


A társaság ügyvezetése:
Dr. Ress Sándor vezérigazgató
Dr. Tombácz Endre szakmai igazgató

A társaság igazgatótanácsa:
Dr. Ress Sándor elnök
Dr. Tombácz Endre 
Magyar Emőke
Nagy István 
Dr. Ress Erzsébet Rita

 


Top